Information Stäng meny

Cookies på Gika.se

När du besöker gika.se. kan vi använda så kallade ”session cookies”, som lagrar viss användarinformation på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av webbservern. En ”session cookie” används enbart under ditt besök på webbplatsen och tas automatiskt bort när du lämnar oss. Dessa cookies gör det möjligt för oss att anpassa presentationen av webbplatsen så att besöket bättre motsvarar dina intressen och preferenser.

Vi kan också använda cookies för att göra det lättare för dig att logga in när du ska använda tjänsterna. För att kunna beställa produkter på gika.se måste du tillåta cookies.

Med de flesta webbläsare kan du ta bort cookies från hårddisken, blockera cookies från att godkännas, eller ställa in webbläsaren så att du blir varnad innan en cookie sparas på din dator. Om du blockerar eller tar bort cookies är det dock möjligt att vi inte kan återskapa preferenser eller inställningar som du angivit tidigare. Möjligheterna att göra webbplatsbesöket personligt anpassat blir därför begränsade. Mer information om dessa funktioner finns i instruktionerna till din webbläsare.

Insamling av trafikuppgifter 
gika.se:s webbservrar igenkänner automatiskt varje besökare på webbplatsen och lagrar information som normalt sett inte anses vara personuppgifter, exempelvis besökarens IP-adress och domännamn. Vi använder användarinformation för att förstå trafikmönster på webbplatsen i syfte att till exempel förbättra användarvänligheten. Din dator lämnar automatiskt ut sådan användarinformation varje gång du loggar in, om du inte har aktiverat blockeringsfunktioner som finns tillgängliga i vissa webbläsare.

Se vidare Privacy Policy

 

INFORMATION ABOUT COOKIES AT gika.se

Cookies 
When you visit gika.se we can use ”session cookies” that store certain user information on your computer. A cookie is a plain text file that is stored on the user’s computer, and is then picked up by the web server. Session cookies are used only during your visit at our web site. They are automatically removed once you leave us.

These cookies enable us to adjust the presentation of our web site in order to better serve your special interests and preferences. We can also use cookies to make it easier for you to log in when you want to utilize our services.

In order to shop at gika.se you have to allow cookies. They are used to save your additions to the shopping cart. You can have most web browsers remove cookies from your hard drive, block cookies or warn you prior to a cookie being stored on your computer. But if you block or remove cookies, we might not be able to recreate the preferences and settings you previously entered. This will limit our possibility to customize your visit at our web site. You will find more information on this in your browser manual.

 

Collecting traffic information 
The gika.se web servers automatically recognize every visitor at the web site. They store information generally not regarded as personal data, such as the visitor’s IP address and domain name. We use user information to understand traffic patterns at the web site, with the aim of making it more user-friendly. Your computer automatically delivers such user information every time you log in, unless you activate the blocking functions available on certain browsers.

See also Privacy Policy